Εργαλεία, Εξαρτήματα, Αναλώσιμα

ΑΡΧΙΚΗ Εργαλεία, Εξαρτήματα, Αναλώσιμα

Φόρμα Επικοινωνίας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Εργαλεία εγκατάστασης ψυκτικού κυκλώματος

 • Μανόμετρα – Λάστιχα
 • Αντλίες κενού
 • Recovery System (ανάκτησης υγρών)
 • Ανιχνευτές απωλειών
 • Αμπεροτσιμπίδες
 • Ογκομετρητές
 • Ηλεκτρονικές ζυγαριές
 • Σταθμοί πληρώσεως
 • Εκτονωτικά – Εκχυλωτικά – Σωληνοκόφτες
 • Καστάνιες κ.α.

Εξαρτήματα ψυκτικού κυκλώματος

 • Θερμοστάτες
 • Πιεσοστάτες
 • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
 • Εκτονωτικές βαλβίδες
 • Αφυγραντικά φίλτρα
 • Δείκτες ροής
 • Χρονοδιακόπτες
 • Κινητήρες – Φτερά – Πλέγματα κ.α.

Αναλώσιμα

 • Χαλκοσωλήνες – Μονώσεις
 • Χάλκινα εξαρτήματα
 • Ψυκτικά υγρά
 • Υγρά καθαρισμού
 • Κολλήσεις κ.α.

Language »