Εργαλεία, Εξαρτήματα, Αναλώσιμα

ΑΡΧΙΚΗ Εργαλεία, Εξαρτήματα, Αναλώσιμα

Φόρμα Επικοινωνίας

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

  Εργαλεία εγκατάστασης ψυκτικού κυκλώματος

  • Μανόμετρα – Λάστιχα
  • Αντλίες κενού
  • Recovery System (ανάκτησης υγρών)
  • Ανιχνευτές απωλειών
  • Αμπεροτσιμπίδες
  • Ογκομετρητές
  • Ηλεκτρονικές ζυγαριές
  • Σταθμοί πληρώσεως
  • Εκτονωτικά – Εκχυλωτικά – Σωληνοκόφτες
  • Καστάνιες κ.α.

  Εξαρτήματα ψυκτικού κυκλώματος

  • Θερμοστάτες
  • Πιεσοστάτες
  • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
  • Εκτονωτικές βαλβίδες
  • Αφυγραντικά φίλτρα
  • Δείκτες ροής
  • Χρονοδιακόπτες
  • Κινητήρες – Φτερά – Πλέγματα κ.α.

  Αναλώσιμα

  • Χαλκοσωλήνες – Μονώσεις
  • Χάλκινα εξαρτήματα
  • Ψυκτικά υγρά
  • Υγρά καθαρισμού
  • Κολλήσεις κ.α.