Ψύξη - Οικιακή, Εμπορική, Βιομηχανική

ΑΡΧΙΚΗ Ψύξη – Οικιακή, Εμπορική, Βιομηχανική

Φόρμα Επικοινωνίας

ΨΥΞΗ

Οικιακή

 • Συμπιεστές από 1/12 HP έως 1/2 HP
 • Συμπυκνωτές
 • Θερμοστάτες
 • Παγολεκάνες
 • Λάστιχα πόρτας οικιακού ψυγείου κ.α.

Εμπορική

 • Ψυκτικές μονάδες από 1/4 HP έως 2 HP
 • Συμπυκνωτές
 • Αερόψυκτοι εξατμιστές από 1/4 HP έως 2 HP
 • Κλείστρα – Μεντεσέδες
 • Λάντζες INOX
 • Λάστιχα πόρτας
 • Παγομηχανές
 • Ηλεκτρικοί ψύκτες νερού
 • Αεροκουρτίνες κ.α.

Βιομηχανική

 • Ψυκτικές μονάδες
 • Συμπιεστές από 2 HP έως 50 HP

       -Ανοικτού τύπου

       -Ημίκλειστου τύπου

       -Κλειστού τύπου

       -Screw

 • Συμπυκνωτές

       -Αερόψυκτοι

       -Υδρόψυκτοι

 • Εξατμιστές

       -Αερόψυκτοι

       -Υδρόψυκτοι

 • Τσίλερ νερού
 • Πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας κ.α.

Language »