Ψύξη - Οικιακή, Εμπορική, Βιομηχανική

ΑΡΧΙΚΗ Ψύξη – Οικιακή, Εμπορική, Βιομηχανική

Φόρμα Επικοινωνίας

  ΨΥΞΗ

  Οικιακή

  • Συμπιεστές από 1/12 HP έως 1/2 HP
  • Συμπυκνωτές
  • Θερμοστάτες
  • Παγολεκάνες
  • Λάστιχα πόρτας οικιακού ψυγείου κ.α.

  Εμπορική

  • Ψυκτικές μονάδες από 1/4 HP έως 2 HP
  • Συμπυκνωτές
  • Αερόψυκτοι εξατμιστές από 1/4 HP έως 2 HP
  • Κλείστρα – Μεντεσέδες
  • Λάντζες INOX
  • Λάστιχα πόρτας
  • Παγομηχανές
  • Ηλεκτρικοί ψύκτες νερού
  • Αεροκουρτίνες κ.α.

  Βιομηχανική

  • Ψυκτικές μονάδες
  • Συμπιεστές από 2 HP έως 50 HP

         -Ανοικτού τύπου

         -Ημίκλειστου τύπου

         -Κλειστού τύπου

         -Screw

  • Συμπυκνωτές

         -Αερόψυκτοι

         -Υδρόψυκτοι

  • Εξατμιστές

         -Αερόψυκτοι

         -Υδρόψυκτοι

  • Τσίλερ νερού
  • Πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας κ.α.